1 (1)

Özel Güneş Okullarında ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler; uzman ve deneyimli OKUL REHBERLİK SERVİSİ tarafından Metropolitan (Okul Olgunluğu) Testi’ne alınır. Öğrenci ve velilerle ayrı ayrı bireysel görüşmeler yapılır.

Öğrencilerin gruplandırılmasında;
• Metropolitan Testi sonuçları,
• Öğrenci ve veli görüşmeleri,
• Öğrencinin yaş düzeyine ait ay hesaplaması (66 ay ve üzeri),
• Kişilik ve genel diğer özellikler göz önünde bulundurulur.

Bu sonuçlara uygun olarak öğrenciye en uygun sınıf ortamı belirlenir. Sınıf mevcutları ideal düzeyde, birbirine yakın sayıda kız-erkek öğrenciden ve homojen yapıda oluşturulur. Her biri titiz çalışmalarla seçilen mesleğinde deneyimli öğretmenlere teslim edilir. Bu sayede öğrencilerimizin eğitime iyi bir başlangıç yapması sağlanır.

2.-4. sınıf düzeylerinde ise;
• Hazır Bulunuşluk Sınavı,
• Öğrenciler İçin Öğrenme Tipi Envanteri (Öğrenme Stilleri Testi),
• Öğrenci ve veli görüşmeleri,
• Kişilik ve genel diğer özellikler öğrencilerin gruplandırılmasında uyguladığımız diğer çalışmalardır.

Bilindiği üzere MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programları; devlet okullarında haftalık 26-30 saatlik ders programları ile aktarılmaktadır. Özel Güneş Okullarında bağlı tüm ilkokullarında 1.-4. sınıf arasında haftalık 40 saat ders, 4.sınıf düzeyinde dersler sınıf öğretmenlerinden oluşan, alanında deneyimli branş öğretmenlerince yürütülür.

“ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİYORUZ”

Öğrencilerimize farklı düşünme becerisini kazandırmak, zihinsel kapasitelerini artırmak ve proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programları Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ve öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilmekte ve farklılaştırılmaktadır. Bu sayede öğrenciye sadece ezberlenecek bilgi parçalarını aktarmak yerine “Öğrenmeyi Öğretiyoruz.”

“ YABANCI DİL EĞİTİMİ”

okulumuzda cambridge yayınları kullanılmakta ve bu yayınların temsilcileri ile işbirliği içerisinde yıl içi tüm programlar belirlenmektedir. hafta sonu dil okulu etkinliklerinde öğrencilerimizin dil becerileri pekiştirilmektedir. okul öncesinden başlayan yabancı dil ğitimi, alanında uzman öğretmenlerimiz ile ilkokulda da yoğunlaşarak devam eder.  Deneyimli öğretmenler tarafından speaking (konuşma) dersleri ile desteklenen program, derslerde uygulanan drama teknikleri ile zenginleştirilerek, öğrencilerin İngilizce’yi yaşayarak ve daha kolay öğrenmesini sağlamaktadır.

Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL sınavları ile tüm dünya ülkelerinde geçerli olan starters, Movers ve Flyers sertifikalarına sahip olabilmeleri hedeflenir. Ayrıca okulumuz yaz okulunda ingilizce dil okulu uygulaması ile tüm yıl boyunca dil eğitimine gereken önemi vermektedir. öğrencilerimiz oxford vision işbirliği ile ingiltere-londra ye dil eğitimi için gitmektedirler.

“HER ŞEY GÜZEL TÜRKÇE’MİZ İLE BAŞLAR”

Öğrenilecek konu ne olursa olsun öğrenmenin sağlıklı gerçekleşebilmesi için Türkçe’nin önemini biliriz. Özel Güneş Okullarında temel hedefimiz Türkçe’nin tam ve doğru biçimde öğrenilebilmesidir.

1.-3. Sınıf düzeyinde temel kavramları öğrenen öğrencilerimize 4. Sınıf’ta dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi yönünden farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş “Türkçe Eğitim Programı” sunulur.

Dil bilgisi çalışmalarında Türkçe’nin ses, şekil ve cümle yapısı ile cümlenin öğeleri arasındaki anlam ilişkileri bu yaş düzeyindeki öğrencileri sıkmayacak bir şekilde farklılaştırılmış eğitim programları ile aktarılır. Ayrıca yıl içerisinde Türkçe zümremiz şiir, kompozisyon.drama vb. etkinliklerle ses bayrağımızın dalgalanmasına büyük önem vermektedirler.

“HEDEF TAM ÖĞRENME”

Öğrenme süreci titizlikle izlenir. Temel derslerden hazır bulunuşluk düzeyleri öğretim yılı başında tespit edilir. Ayrıca 15 günde bir alternatif ölçme araçlarından oluşan “Ne Kadar Öğrendim?” uygulamalarının sonuçları son derece önemlidir. Haftalık uygulanan  kazanım değerlendirme  Sınavı ve aylık belirlenen periyotlarda deneme Sınavları öğrencinin öğrenme eksikliklerinin tespiti konusunda güvenilir ve geçerli sonuçlar verir. Uygulamalar diğer alternatif ölçme teknikleri ile desteklenir.

Bu süreç Özel Güneş Okullarında Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından titizlikle takip edilir. Sonuçlar başta öğrenciler olmak üzere veliler, öğretmenler ve okul yönetimi ile sistemli şekilde paylaşılır.

Öğrenme eksiklikleri ve güçlüklerinin telafi edilebilmesi amacıyla öğretmenlerimiz tarafından günlük ders saatlerinin dışında hafta içi 16:30-18:00 saatleri arasında özel ders ya da cumartesi günleri saat 09:30-12:30 saatleri arasında öğrencilere bireysel ya da grup etütleri yapılır.

Hedef her zaman “Tam Öğrenme”nin gerçekleşmesidir.