Pasinler- Ügümü Köyü ilkokulu ve Anaokuluna Yapılan Malzeme Yardımı

Afgan ve Pakistanlı Göçmenlere Yapılan Yardımlar

Van'a Yapılan Kitap Yardımı