NEDEN DRAMA?

Bizim çocuklarımız yaparak, yaşayarak öğrenir.

Bizim çocuklarımız geleceğe “GÜNEŞ” gibi doğar.

Drama; herhangi bir konuda rol oynama ,doğaçlama gibi tekniklerden yararlanarak,canlandırmalar yapmaktır. Drama bir anlamda hayali oyundur. Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Eğitimde dramanın amacı; öğrencinin hayal gücünü harekete geçirmek,kendini ifade edebilmesini sağlamak,kendini tanımasına ve yaşamı çok yönlü algılamasına yardımcı olmak,ifade gücünü artırarak her alanda başarıya ulaşan, kendine güvenen nesiller yetiştirmektir.

Bebeklik çağından itibaren çocukta varolan ve giderek farklı bir şekil alan oyun kurma ve oynama içgüdüsü her insanda vardır. Drama eğitimi sayesinde bilgi oyunla sunulur. Dramanın asıl amacı eğlendirmek olmasa da çocuk öğrenirken eğlenir. Oyunun, çocuğun dünyasında toplumsallaşma ve kişilik gelişimi açısından önemli bir yeri vardır. Eğer, oyun sırasında çocuğu izlerseniz çocuğun davranışlarından birçok özelliğini anlayabilirsiniz. Bu sebepten oyun dramada yer alır. Çocuk nasıl oyun oynarken bütün performansını sergiliyorsa dramayı da oyun olarak algıladığı için bütün enerjisini harcayabilir. Drama yönteminin başarısı da dramanın oyun haline getirilmiş eğitim olmasından gelir. Çocuk için oynarken en gerekli malzeme hayal gücüdür. Hayal etme ise; olmayan bir şeyi görerek, duyarak, hissederek, dokunarak, tadarak ve koklayarak algılamaktır.Hayal gücü de zihinsel gelişimi canlı tutar.

Modern kent yaşamının getirdiği en büyük engellerden birisi, çocuklarımızın oyun oynama yetilerini kaybetmesi, toplumsal duyarlılığın körelmesi ve sosyalleşmenin azalmasıdır. Yaşadığımız çağın yetişkinlerde oluşturduğu güvensizliklerden dolayıdır ki, çocuklarımızı eşyalarla sıkışmış evlerimize hapsediyoruz. Bilgisayar ve televizyon ekranında sakinleşen çocuklarımız; koşmayı, düşmeyi, diz kapağındaki yarayı koparmayı bilmeden büyüyorlar. Drama eğitimi, çocuklarımıza unutturduğumuz oyun kurma şansı tanımaktadır.

Eğitimde sistemli ve devamlı, her yaş grubuna göre, drama eğitimi vermek; öğrencilere değerlendirme, keşfetme, çözümlemeye yönelik soru sorabilme becerilerisi kazandırır. Dramada bütün öğrenciler sürece dahil olmak zorundadır. Bunun için özgüven ve cesaretleri gelişir. Drama eğitimi ,grup içinde oluşturulduğu için sıra beklemeyi, işbirliği yapmayı, diğer arkadaşlarıyla anlaşabilmeyi gerektirir.

Eleştirel düşünme yeteneği geliştirren drama eğitimi; estetik gelişimi sağlar, sosyal olma ve birlikte çalışma becerisi geliştirir.İletişim becerilerini artırır. Çocuk, drama eğitimi sayesinde kendini tanır. Dil becerisi, kendini ifade etme  ve problem çözme becerisi artar. Olayları değerlendirme yeteneği kazanır. Drama eğitimi çocukların, kendini, duygu ve düşüncelerini keşfederek ifade edebilmesi, kendi sorumluluklarını alabilmesi, duygularını sözel ve bedensel dışavurumunu destekler.

Dramanın dil gelişimi üzerinde de etkileri vardır. Hepimiz biliriz ki, çocukların kelime haznesi sınırlıdır. Çocuk birçok şeyi bildiği halde, kelime haznesinin sınırlı olmasından dolayı kendini ifade edemeyebilir. Çocuk drama sayesinde kendine güven duygusunu kazanmaya başladığı için bununla doğru orantılı olarak dili de gelişmeye başlar. Bunun yanında beden dili dediğimiz sözsüz iletişimi öğrenme fırsatı da bulur.

Çocuğun sosyal olması, çevresindeki bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmesidir. Okul öncesinden başlayarak okulumuzda uygulanan drama eğitimi çocuklarda, paylaşma, bir  grubun üyesi olma, ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilme, toplum kurallarını benimseyebilmede başarılı olur. Konuşmalara katılan, olayları tartışan, araştıran, yaşayan ve gözlemleyen çocuk sosyal iletişimin temellerini atmış olur. Grup faaliyetleri sırasında çocuk, bireysellikten ve aile ortamından sıyrılıp, toplumda nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Ayrıca çocuk,empati kurma yoluyla karşısındaki kişilerin duygu ve düşüncelerini rahatça anlayıp bunlara uygun toplumsal davranışlar oluşturmayı başarır. Başkalarının duygu ve düşüncelerini paylaşma, kendi hakkını arama, çevresindekilerin haklarına saygılı olmayı öğrenir.

Drama eğitimi sayesinde çocuklar, yakın ve uzak çevresiyle ilgili özellikleri benimseyerek bunlara uygun davranışlar geliştirir. Dış denetim olmaksızın,arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme becerileri geliştirir. Drama eğitimi sıkılgan çocukların aktifleşmesini sağlayarak,onlara bir grubun üyesi olmanın zevkini yaşatır.

Güneş Koleji’nde çocuklarımız,  her hafta düzenli olarak aldıkları drama eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, mim kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Drama eğitimi sayesinde çocuklarımız, yakın ve uzak çevresiyle ilgili özellikleri benimseyerek bunlara uygun davranışlar geliştirmeyi öğrenirken, dış denetim olmaksızın, arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme becerileri geliştiriler. Drama eğitimi, sıkılgan ya da çeşitli nedenlerle kendini ifade etmekte zorlanan çocuklarımızın aktifleşmesini sağlayarak, onlara bir grubun üyesi olmanın zevkini yaşatır.