14 )Sosyal Okul

Güneşin çocukları sosyalleşmeyi okul-da öğreniyorlar. Neden mi? çünkü haftanın 6 günü en az günlük 8 saat okulda öğretmen ve öğrenci arkadaşları ile kaliteli zaman geçiriyorlar. Okuyorlar. Anlatıyorlar. Sah-nede sergiliyorlar. Çiziyorlar. Boyuyorlar. Tartışıyorlar. Kararlar alıyorlar. Oynuyor-lar. Yardımlaşıyorlar. Koşuyorlar. Zıplıyor-lar. Gülüyorlar. Öğreniyorlar. Öğretiyorlar. Kısacası hayat okulundalar. 

Ülkemizde hemen hemen 7 yaşında başlayan birinci sınıf okul eğitimi, öncelikle Hayat Bilgisi gibi derslerde toplumsal etkileşimin yolları ve adapları öğretilerek başlar. Bu sosyal öğretim sırasından, yine çocuklar farkında olmadan farklı kavramları da kabul etmiş olur-lar. Bunlar otorite ve disiplindir. Bu iki kavra-ma Öncelikle, aileleri ve akrabaları dışında kalan insanlarla ilk etkileşimin okulda başladı-ğını söylememiz gerekir. Çocuklar, sınıf arka-daşları ve öğretmenleriyle toplumsal bir etkile-şim sürecine girerler ve bu zaman zarfı içinde arkadaşlarına nasıl öğretmenlerine nasıl dav-ranmaları gerektiğini; onlarla nasıl konuşup hangi sıfatları kullanmaları gerektiğini öğrenir-ler. Okulda gerçekleşen sosyalleşme sürecinde, çocuklar toplumun standartları-na ve sistemlerine uygun hale getirilirler. Bu standart ve sistemlere uygun şekilde davranış gösterir ve hayatlarını sürdürür-ler.

Okulda, farklı bir kulvarda gerçekle-şen sosyalleşme süreci ise akran ilişkileri-dir. Yaşıtlarıyla aynı sınıfta zaman geçiren ve onları tanıyan çocuk, aslında onlar sayesinde kendisini de tanımaya başlar. Bu süreç içerisinde, sosyalleşmenin bir diğer adımını da atmış olur.

6 Comments:

Comments are closed.